۱۳۹۹/۰۴/۲۱

کشت خشخاش در گلخانه‌ها

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

به گزارش صدای تبرستان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از کشت خشخاش در برخی گلخانه‌ها خبر داد.

احمد مظفری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران گفت: از کشف مقادیری خشخاش از گلخانه‌های استان در اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: باید نظارت بر گلخانه‌هایی که سابقه کشت تریاک را دارند بیشتر شود.

وی افزود: اعضای شورای شهر و روستا و دهیاران نیز به تکالیف خود در زمینه شناسایی مکان‌های کشت خشخاش و پیگیری برای امحاء آن عمل نمایند.

مظفری از کشف روزانه ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اردیبهشت مال امسال در مازندران خبر داد و گفت: کشفیات مواد مخدر در اردیبهشت ۹۸ روزانه ۹ کیلوگرم بود که به دلیل تلاش گسترده دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و حضور به موقع پلیس مبارزه با مواد مخدر مقدار کشفیات افزایش یافته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های عمل کننده در حوزه مبارزه با مواد مخدر را امری ضروری و مهم خواند و افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه ۶۰ دستگاه و نهاد در زمینه مقابله با مواد مخدر و پیشگیری نقش و سهم دارند.

وی گفت: این دستگاه‌ها وظیفه دارند نقش و سهم خود را شناسایی و به فوریت و بدون فوت وقت نسبت به عملیاتی نمودن برنامه‌ها اقدام کنند.