۱۳۹۹/۰۳/۱۱

ادامه طرح واکسیناسیون طیور بومی در مازندران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

مدیرکل دامپزشکی مازندران از ادامه واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل که از ۳۱ شهریورماه امسال آغاز شده بود، در استان خبر داد.

سید حسین رضوانی مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: در مرحله اول طرح واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل یا عفونت حاد تنفسی و گوارشی در استان، ۴ میلیون قطعه مرغ بومی با داروی خوراکی نسبت به بیماری نیوکاسل واکسینه میشوند.
مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: تا پایان آبان ماه نزدیک ۱۰ میلیون قطعه مرغ بومی برای کنترل بیماری و کمک به مرغداری‌ها در این طرح ایمن سازی می‌شوند.
او هدف از اجرای طرح واکسیناسیون نیوکاسل را افزایش سطح ایمنی طیور بومی و کمک به معیشت روستاییان و نیز کاهش و کنترل خطرات انتقال بیماری به واحد‌های صنعتی این استان اعلام کرد.