۱۳۹۹/۰۳/۱۱

الکترونیکی شدن گواهی نداشتن سوء پیشینه در مازندران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران گفت: سامانه صدور الکترونیکی گواهی نداشتن سوء پیشینه در استان راه اندازی شد.

محمد علی کریمی مله معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری مازندران  از راه اندازی صدور الکترونیکی گواهی نداشتن سوء پیشینه در مازندران خبر داد و گفت: با توجه به راه اندازی صدور الکترونیکی گواهی نداشتن سوء پیشینه هم استانی‌ها می‌توانند از این پس برای ثبت  نام به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند تا درخواست آن‌ها به صورت الکترونیکی ثبت و به دادسرا‌های استان ارسال شود.

وی افزود: گواهی نداشتن سوء پیشینه حداکثر در مدت ۴۸ ساعت به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و در حساب کاربری افراد در سامانه ابلاغ قرار می‌گیرد.

کریمی مله گفت: از آن جایی که صدور گواهی عدم سوء پیشینه با امضای الکترونیکی صورت می‌گیرد، دستگاه‌های بهره بردار برای اعتبار سنجی گواهی‌های صادره می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک قضایی از اصالت آن اطمینان حاصل کنند.