۱۳۹۹/۰۵/۲۴

بازدید اعضای شورای اطلاع رسانی استان از نیروگاه زباله سوز ساری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

خبرنگاران رسانه های گروهی استان با هماهنگی شورای اطلاع رسانی مازندران از روند پیشرفت نیروگاه زباله سوز ساری بازدید کردند.