۱۳۹۹/۰۳/۱۱

تعطیلی مدارس گلوگاه به علت بارش شدید باران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

مدیر اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران گفت: به علت بارش شدید باران مدارس شهرستان گلوگاه در همه نوبت صبح و عصر امروز یکشنبه ۱۲ آبان ماه تعطیل شد.

علیرضا طالبی مدیر اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران گفت: آب گرفتگی معابر و جاری شدن روان آب ناشی از بارش شدید باران که از شب گذشته در مازندران آغاز شد، مدارس شهرستان گلوگاه را در تمامی نوبت صبح و عصر امروز یکشنبه ۱۲ آبان ماه تعطیل کرد.

وی با بیان اینکه مسیر تردد بهشهر به گلوگاه و برعکس مسدود بوده و تعدادی از مدارس دچار آسیب شدند، افزود: مدارس شهرستان‌های دیگر استان بازبوده و روال عادی خود را طی خواهند کرد.

بارش شدید باران همراه با وزش باد شدید از شب گذشته وارد مازندران شد و در حال حاضر آسمان تمامی نقاط استان بارانی است.