۱۳۹۹/۰۳/۱۱

تمدید ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی در سامانه رفاهی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: کارگران ساختمانی دارای وضعیت فعال در سیستم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، تا ۱۵ آبان ماه فرصت دارند در سامانه ثبت رفاهی نام کنند.

کامران اصغری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: کارگران ساختمانی مازندران که دارای وضعیت فعال در سیستم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هستند، ولی در سامانه رفاهی کارگران ساختمانی ثبت نام نکردند، تا ۱۵ آبان ماه فرصت دارند در سامانه ثبت رفاهی نام کنند.

وی افزود: بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۹ شروع شد و ۵۴ هزار نفر تاکنون مشمول سهمیه بیمه کارگران ساختمانی شدند.

اصغری با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی از بیمه‌های دولتی ما محسوب می‌شود، گفت: برای بیمه کارگران ساختمانی بخشنامه‌ای صادر شد که این افراد در سامانه ثبت نام کنند تا بیمه آن‌ها از بین نرود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: افراد مدارک کافی ارائه و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند تا بیمه آن‌ها مختومه نشود.

وی گفت: مشمولان کارگران ساختمانی زیادی در مازندران داریم و راستی آزمایی انجام می‌دهیم تا افراد از این بیمه محروم نشوند.

اصغری با بیان اینکه ساماندهی و راستی آزمایی کارگران ساختمانی در دستور کار قرار دارد، افزود: شرایط سنی برای ثبت نام کارگران در این سامانه وجود ندارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: با سامانه‌ای شدن این طرح‌ها انحراف کمتری را نسبت به بیمه‌ها خواهیم داشت.