مهدی عبوری گزینه جدی منتخبان شورای پنجم شهر ساری
پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و تایید نهایی اعضای منتخب شورای پنجم در اواخر مرداد 96، اعضای منتخب شورای پنجم شهر ساری به تعداد 9 نفر از اول شهریور فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

سید مسعود مدینه، نائب رئیس  فعلی شورای شهر ساری و منتخب دوره پنجم شورای شهر مرکز استان در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: مهدی عبوری شهردار فعلی ساری که دارای 4 ساله سابقه فعالیت موفق در مدیریت شهری ساری است و مورد اعتماد همه مردم ساری و منتخبان شهری بوده، برای دوره پنجم نیز مورد اعتماد منتخبان شورای پنجم قرار دارد.

وی افزود: عبوری که یکی از جوان‌ترین شهرداران استان بوده توانست بودجه ساری را از 90 میلیارد به قریب به 1000 میلیارد تومان در سال 96 رسانده و در حوزه فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی گوی سبقت را از همه شهرداران ربوده است.