گزینه های نهایی کیاسر در مسابقه ی فینال
کیاسر شهرِ کوچکی در جنوب شهرستان ساری است. این شهر را سرشار از پتانسیل ها و معضلات است. میانگین سنی ساکنین شهر هر سال بیش تر می شود و مهاجرت باعث شده است که هر سال از جمعیت کیاسر کاسته شود. مسافران به ندرت وارد شهر می شوند و در اکثر مواقع از تامین خواسته هایشان ناکام می مانند. بسیاری از گردشگرانی که از جاده ی ساری-سمنان عبور می کنند تابلوی ورودی شهر را نمی دانند.

 ساختاری تحت عنوان شهرسازی در شهر دیده نمی شود. این شهر فاقد بیمارستان مجهز، مهمانسرایی استاندارد و سینماست وهمچنین زباله ی ساری برای محیط زیست و تامین آب شرب منطقه مشکلات زیادی را به وجود آورده است. در کنار این معضلات، شهر پر از پتانسیل هایی است که می توان با مدیریت کارآمد کیاسر را به سمت پیشرفت و توسعه سوق داد. کشاورزی و گردشگری می تواند سرمایه گذاران را به شهر بکشاند.

کیاسر همواره سیاستمدارانی را در به استان و کشور معرفی کرده است، به همین دلیل می توان از قدرت چانه زنی آنها نهایت بهره را برد. آنها دغدغه ی شهر خود را دارند. نخبگان کیاسر با این موضوع که شهردار کیاسر، کیاسری نباشد مشکلی ندارند و تخصص، داشتن برنامه را از ویژگی های شهردار مناسب می دانند. در روزهای آتی شاهد تشکیل رسمی شورای پنجم کیاسر خواهیم بود. آنجا که رضایی کلانتری، ابراهیمی، موسوی، یوسفی و سعیدی باید در جلسات ابتدایی باید شهردار را انتخاب نمایند.