سرپرست جدید شهرداری بهشهر انتخاب شد
با تصمیم شورای شهر بهشهر ،معاون فنی و شهرسازی شهرداری بهشهر به عنوان سرپرست شهرداری بهشهر معرفی و منصوب شد.

سید خلیل نبوی بعنوان سرپرست شهرداری بهشهرمعرفی شد.

حمید آزموده شهردار باسابقه بهشهر که سی سال از خدمت وی در شهرداری می گذشت با پایان دوران مسئولیت  خود به بازنشستگی نائل شد.

آزموده که سمت هایی همچون شهرداربهشهر، معاون شهرداری بهشهر وشهردار رستمکلا را در سابقه کاری خود دارد؛پس از پایان دوره خدمت، جای خود را به مهندس سید خلیل نبوی معاون فنی و شهرسازی شهرداری بهشهر داد و به این ترتیب خلیل نبوی به عنوان سرپرست جدید شهرداری بهشهر معرفی  گردید.

آزموده در این مراسم از همراهی کارکنان شهرداری بهشهر در طول دوران خدمت خود قدردانی کرد و برای خلیل نبوی آرزوی موفقیت نمود.