وقتی در بهداشت و درمان استان قحط الرجال است / یک غیر بومی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران شد !
 یک پزشک اهل سمنان ، سکاندار دانشگاه علوم پزشکی مازندران شد .

دکتر سید عباس موسوی متولد شهرستان شاهرود استان سمنان در مقابل چشمان استاندار و نمایندگان مدعی مازنی به عنوان یک مدیر غیر بومی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد .
این درحالی است که نمایندگان مازنی مجلس شورای اسلامی  در کوران انتخابات ، همواره بر بهر مندی از ظرفیت های بومی در اداره امور استان تاکید می نمودند اما در میدان عمل ، منفعلانه توانمندی های مدیران توانمند بوی در بخش بهداشت و درمان را نادیده می انگارند .

سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی مازندران کیست ؟!

دكتر سيد عباس موسوي متخصص اعصاب و روان و متولد سال ١٣٤٧ در شهرستان شاهرود استان سمنان است .

ظاهرا او مدتي عضو هيأت علمي دانشگاه شاهرود بودو  سپس بنا بدلائلي به دانشگاه علوم پزشكي گلستان عزیمت نمود و پس از وزارت دكترهاشمي با عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود به اين شهر بازگشت  و تا امروز كه توانست از دانشگاهي كه حدود آن محدود به يك شهر مانند شاهرود بوده  بر مسند دانشگاه بزرگ علوم پزشكي مازندران به پهناي شرق از گلوگاه تا غرب آن رامسر تكيه زند.

نكته اينجاست که استاندار و نمايندگان استان هيچ گزينه مناسب و درد آشناي بومی و مازني نداشتند كه نيازمند مدیری نا آشنا و غير بومي از استان سمنان و شهرستان شاهرود  آن هم از دانشگاهي كوچك همانند شاهرود شوند. دانشگاهي كه ابتدا از نظر تعداد پزشکان تحت پوشش ، حتی نيمي از پزشكان و اعضای هيأت علمي فقط شهرستان ساري را دارا نمی باشد .