سواحل مازندران تا سال ۹۸ آزادسازی می شود
سیاوش رضوانی ظهر یکشنبه در نشست حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه استان مازندران با دارا بودن ۴۷۸ کیلومتر خط ساحلی از چالش های زیادی در محدوده حریم ساحلی برخوردار بوده است.

وی افزود: خوشبختانه با همکاری خوب مدیران و کارشناسان اداره کل  منابع طبیعی طی سال های اخیر بخش زیادی از سواحل استان آزادسازی شده و با تعامل خوبی که بین سازمان بنادر و سازمان جنگل ها از طریق امضای تفاهم نامه بوجود آمده تا سال ۹۸ بخش عظیمی از سواحل استان آزادسازی خواهد شد .

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: حفظ حقوق دولت در سواحل در گرو تعامل هر چه بیشتر میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور است.
محمدرضا اللهیار افزود : اراضی مستحدث و حریم ساحلی از موضوعاتی است که باید در این نشست از بعد فنی و حقوقی مورد بحث تبادل نظر قرار گیرد .      

وی تشکیل دبیرخانه استانی برای پیگیری مفاد تفاهم همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان جنگلها را از دیگر اهداف این نشست برشمرد.

در ادامه مدیران ارشد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست بر ضرورت همکاری و تعامل فی ما بین جهت اتخاذ راهکار مناسب برای تعیین حریم ساحلی و اراضی مستحدث تأکید کردند.