اشتغال، مسکن و محیط زیست سه الوویت مهم لایحه بودجه سال 97
به گزارش صدای تبرستان، علی اصغر یوسف نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ساری افزود : موضوعات دیگری مانند پسماند ، حمل و نقل عمومی و تقویت بنیه دفاعی کشور هم از دیگر اولویت های دولت در بودجه سال آینده کل کشور است . نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی گفت که دولت در بودجه سال آینده برای مشارکت عمومی مردم جایگاه خوبی قائل شده به طوری که قرار است حدود 680 هزار میلیارد ریال از درآمدش را با واگذاری طرح های نیمه تمام و دارایی های غیرمنقول به بخش خصوصی و عمومی محقق کند. بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون حدود 71 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که 6 هزار طرح از این تعداد ملی و بقیه استانی است . یوسف نژاد افزود : دولت با واگذاری دارائی ها و طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و گسترش مشارکت عمومی به دنبال ایجاد عدالت اجتماعی است که از نکات مثبت بودجه سال آینده کل محسوب می شود . وی برخورداری از انضباط و شفافیت مالی ، تمرکززدایی و افزایش اختیارات بودجه ای مدیران استانی و شهرستانی ، واقع بینانه شدن درآمد و هزینه دولت را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده کل کشور برشمرد. این نماینده مجلس گفت : لایجه بودجه پیشنهادی دولت در سال 97 به مجلس شورای اسلامی در قیاس با لوایح بودجه ای سنوات گذشته از لحاظ عملکردی نیز واقع بینانه تر است. عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی توضیح داد : توجه به افزایش درآمد از محل صادرات غیر نفتی و توجه به موضوع سلامت شهروندان از دیگر نکات مثبت لایجه بودجه سال آینده دولت برای کشور است . رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده کشور را بیستم آذر ماه تحویل مجلس شورای اسلامی داد. ** کاهش 200 ردیف متفرقه ، شاهکار بودجه 97 عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از حذف ردیف های متفرقه در لایحه بودجه 97 به عنوان شاهکار یاد کرد و گفت که دولت دوازدهم برای نخستین بار در کشور ردیف های متفرقه در لایحه بودجه را از 337 ردیف به 137 ردیف کاهش داده است. یوسف نژاد با مثبت ارزیابی کردن حذف حدود 200 ردیف بودجه ای متفرقه در سال 97 ، این کار را گام مثبت در شفافیت بودجه ای دانست. وی اضافه کرد : در سنوات گذشته حدود 20 درصد از کل بودجه عمومی کشور مربوط به ردیف متفرقه ای بود ولی در لایحه بودجه سال آینده دولت با کم کردن 200 ردیف ، آن را به 11.8 درصد رساند و در مجموع بودجه این ردیف ها بیش از هشت درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. نماینده مردم سازی در مجلس گفت : با حذف این ردیف ها و کاهش هشت درصدی بودجه متفرقه ، اکنون می توان بودجه را به سایر بخش های عمومی سوق داد. ** افزایش سهم استان ها در بودجه 97 عضو کمیسیون تلفیق بودجه همچنین گفت که دولت دوازدهم در بودجه سال آینده در راستای تمرکز زدایی و افزایش اختیار بودجه ای به استان ها و شهرستان ها ، 24.3 درصد از اختیار هزینه کرد بودجه ای را به تصمیم سازان استانی و شهرستانی واگذار کرد. یوسف نژاد افزود : همچنین دولت در راستای سیاست تمرکززدایی حدود 30 درصد از بودجه عمرانی کل کشور را به صورت استانی توزیع کرده است . وی استانی شدن 868 طرح عمرانی ملی به استانی را رویکرد مثبت دولت برای واگذاری تصمیم به استان ها و شهرستان ها با رویکرد تمرکز زدایی دانست./ایرنا